Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

2022-05-16 18:37:00

Taşcu LalaSocietatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di Mai 2022 la Sala Media a Teatrului Naţional di Bucureşti Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

  • dzua-romanitatillei-balcaniti-si-a-independentallei-ali-romanie

    Acad.prof.dr.Nicolae Saramandu

Link-uri ti agiutor