Elâ

2022-01-10 11:18:00

Toma EnacheS-apruchea Anlu Nâu....Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i şi-ancuprâ. Ela ca Elâ, aştipta ti Anlu Nâu tu năi stran’i s-u alâxseascâ şi casa a lor s-u anghiliciascâ.

  • ela-

Link-uri ti agiutor