Eveniment Top - 06.12.2014

2014-12-05 13:01:00Guvernul di Bucureşti apruchie, tu turlii ayoriea, prit derogari di la nom, aţea de-a treia alâxeari bugetarâ di estan.Nai ma mulţâl’ii pâradz suntu daţ ti pâltearea a îndrepturilor amintati tu giudicatâ di lucrâtorl’ii dit sectorlu bugetar...

  • eveniment-top---06122014-

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor