Eveniment Top - 9.04.2016

2016-04-13 14:13:00România armâni pi cicioari tu ți mutreaști partea finanțiarâ, ama riscurli cari pot s-ducâ la aspârdzearea aliștei catandisi criscurâ andicra di anlu 2015...

  • eveniment-top---9042016

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor