Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-01-16 18:48:00

NewsroomSimfunu cu aţeali ditu soni ţifri publicate di autorităț dumănică, 7595 di năi infecții cu Covid-19 fură dimăndati tru 24 săhăţ ditu soni tru România, cu 60% ma multu andicra di aoa şi ună stămănă. Eara raportate 28 di decese ligate di Covid. Experțălli l

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor