Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-01-21 21:08:00

NewsroomMinisterlu ti Externi ali Românie nu aproaki declarațiile a Ministerlui Afacerlor Externe ali Fedearație Rusă tu ţi mutreaşti prezența militară aliată pi Arădărikea ditu Apirită alu NATO, ţi li lugurseaşti ca hiindalui „intempestivi și..."

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor