Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-04-11 19:04:00

NewsroomLiderlli a coalițiillei di guvernământu suntu așteptaț s’dimăndă adză forma finală a pachetăllei di agiutoru cari easti ahărdzită a populației și economiei, tru contextul creastirillei păhadzloru tru general.

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor