Hăbări ditu bana românească şi internaţională

2022-06-29 19:10:00

NewsroomRomânia ari „aştiptări multu concreti” di la summitul NATO, spune prezidentul Iohannis cari reprezintă România la evenimentul di Madrid, cari adună şefañi di stat şi di guvern ditu văsiliili aliate. Iohannis cundille că easti ananghi ti anvărtuşearea...

  • habari-ditu-bana-romaneasca-si-internationala

Link-uri ti agiutor