Interviu EUGEN POPESCU dir. Fundatia Nationala “Eudoxiu Hurmuzachi”

2018-04-02 13:06:00

Taşcu LalaAoa si un an, un an ş-giumitati earam dus Curceaua şi lipseaşti s-vă mărtirisescu că aclo arcatu tru un chiuşe aflaiu ună icoană a Hristolui adrată dit un cupaciu, dit un cupaciu, napoi u spun şi cari eara a Preftului Balamace.

  • interviu-eugen-popescu-dir-fundatia-nationala-eudoxiu-hurmuzachi-

    In Memoriam Papa Lambru Balamace la Basearica Ayiu Yioryi Nau di Bucuresti

Link-uri ti agiutor