Interviu (pritu tilefunu tu 6-li di Alunaru 2013) cu tenismena armãnã SIMONA HALEP

2023-09-16 16:38:00

Taşcu LalaAli agiucătoari română di tenis Simona Halep, di fară armãneascã, ãlli deadiră 4 añi suspendari tu agioclu cu ñica topă di tenisu, tră dopaju. Di aestã itie minduimu s-u-andrupãmu Simona Halep cu Vrearea şi Tiñia Armãneascã. Ti aţea dãmu, ma largu...

  • interviu-pritu-tilefunu-tu-6-li-di-alunaru-2013-cu-tenismena-armn-simona-halep

    Simona Halep cu trofeulu di Grand Şlem, amintatu Wimbledon,tu Alunaru 2019

Link-uri ti agiutor