Maia Vanghea - maia a Profesorlui Alexandru Gica

2015-07-15 11:51:00

Taşcu LalaVruţ armân'i, vâ câlisim s-ascultaţ ş-adzâ emisiunea "Masti di oamin'i cânâscuţ", iu v-aspunem ti maia Vanghea, maia a Profesorlui Alexandru Gica.

Link-uri ti agiutor