Misiunile militari francezi tru România

2022-11-20 13:22:00

Steliu LambruRomânia di adză easti ună creație ali Franță, tră iţi cunuscător a istoriillei ali Românie ahuhrinda cu añilli 1800 aestă spuneari nu poate s’hibă contestată.

  • misiunile-militari-francezi-tru-romania

Link-uri ti agiutor