Muabeţ mutrinda nvițămintul online

2021-10-12 09:16:00

Mihai PelinConsiliulu Naţionalu a Rectorilor caftă a autorităților alăxearea a cadrului legislativ aţea turlie că intrarea tru spaţiul universitar să s’facă pi thimellilu a certificatlui veardi digital, cu excepţia a aţiloru cari au contraindicaţii medicali.

  • muabet-mutrinda-nvitamintul-online

    Școala online, diznou tu muabeti (Foto pixabay.com)

Link-uri ti agiutor