NATO, 70 di an’i grei

2019-12-12 05:59:00

Marius TiţaOrganizaţia a Tratatlui Atlanticlu di Nordu umplu 70 di an’i, prota ş-prota tu ună mari discreţie, deapoa cu poziţii multu acuti aamisa di membril’i ali organ’izaţie. Tru apriliu 1949, ma multi democraţii occidentali, europene ica nord americane, SUA şi C

  • nato-70-di-ani-grei

Link-uri ti agiutor