Nicări și căñină

2021-06-22 15:14:00

Daniela BuduTu kirolu anda partea ditu apirita ali Românie s-alumtă cu nai cama preşcavi nicări ţi s’feaţiră tu sonea aluştoru añi, meteorologilli fac timbihi că va s’yină ună dalgă di căñină.

  • nicari-si-caina

    Nicări tu Nereju, Vrancea (sursa foto: Facebook / ISU Vrancea)

Link-uri ti agiutor