Omlu a Anlui 2020 la Radio România Internaţional

2021-01-02 10:35:00

Eugen Cojocariu , Taşcu LalaRadio România Internaţional dusi ma largu adetea s’aflâ minduerli a ascultâtorloru şi ufilisitorloru di Internetu ş’pritu şingirili suţiali ta s’apufuseascâ cari di personalităţli di azâ spusirâ tu anlu 2020 hâiri cu lucârlu a loru şi alâsarâ toru tu lumi

  • omlu-a-anlui-2020-la-radio-romania-international

    (izvuru cadhurlu:pixabay.com)

Link-uri ti agiutor