Pensionare la cerere/câftare la 70 di an’i

2021-06-11 14:07:00

Roxana VasileDupă împlinirea a ilichiil’ei/vârstâlei di 61 di an’i la mul’eri, şi 65 di anii la bărbaţ, angajaţâl’i din sistemulu public românescu va poată, ma că si aibă dor tră aestu lucru, să-a rămână în activitate până la 70 di an’i, ama nu va ma

  • pensionare-la-cererecaftare-la-70-di-ani

Link-uri ti agiutor