Pilicanlu, pescul şi câtuşiclu

2013-10-18 11:17:00Vini primuveara. Cu ea vini li pilicanlu. Pilicanlu dzâs ca amirălu a primvearâl’ei şi a priciurilor, tuti priciurili vâryea, li prâxea cum s-adarâ pti amari şi cum s-lu tin’iseascâ.

  • pilicanlu-pescul-si-catusiclu

Link-uri ti agiutor