Unâ altâ turlie a sârbâtoarillei 1 di Mai

2020-05-02 07:54:00

Marius TiţaAtumțea, lucrâtorlli câfta ti dzuua di lucru s’hibâ limitată la 8 sâhăț a deapoa 1 mai 1886 fu dzuua până cându patroñilli americañi lipsea s’aproki aestâ câftari sindicalâ.

  • una-alta-turlie-a-sarbatoarillei-1-di-mai

    Dzuua a Lucărlui numata va s’hibâ sârbâturisitâ anlu aestu pritu isearea la iarbâ veardi

Link-uri ti agiutor