Volta a comunismului pritu București

2023-02-07 16:58:00

Daniel OneaU videmu adză capitala a Românillei pritu ună volta speţială, cari ari mari succes tru arada a turiștilor xeni. Turlu a comunismului tru București nsimneadză vidiarea a tutuor aţeali locuri cari nica suntu mărtirie ti ași-dzăsa "Epocă di Malămă", bitisită

  • volta-a-comunismului-pritu-bucuresti

    Pălatea Parlamentului (foto: RRI)

Link-uri ti agiutor