Vulpea şi auuli nicoapti / L'iepurlu şi broasca

2017-01-21 10:22:00Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache - apriduţeri dupu Jean de la Fontaine.

Link-uri ti agiutor