YIATURLU DE BELIO UN OASPI A IMPRESIONIŞTILORU

2013-08-28 11:11:00Agiunsu Paris tu chirolu a Doilui Imperiu, yiaturlu George de Bellio, armân faptu tu Romanii, yitripsea oaspiţl’ii fără s-lă l’iia păradz ş-fâţea colecţii di picturi.Nica di tinir avea ahurhita sâ-şi facă ună colecţie di picturi.

Link-uri ti agiutor