GALA ANIVERSARÂ – 20 AN’I DI EMISIUN’I PI ARMÂNEAŞTI - DIPLOMI DI EXCELENŢÂ

gala aniversar – 20 an’i di emisiun’i pi armÂneaŞti - diplomi di excelenŢ GALA ANIVERSAR – 20 AN’I DI EMISIUN’I PI ARMÂNEAŞTI -DIPLOMI DI EXCELENŢÂ- Anlu 2011

GALA ANIVERSARÂ – 20 AN’I DI EMISIUN’I PI ARMÂNEAŞTI -DIPLOMI DI EXCELENŢÂ- Anlu 2011


1. Vasile Doru Ionescu - Director - Dep. Productie Editorială, ma ninti director R.R.I

2. Prof. Dr. Neagu Djuvara – istoric şi diplomat – România

3. Nicolae Saramandu – prof.univ dr. tu filologie România

4. Hristu Candroveanu – scriitor, critic literar, apriducător, editor şi publicistu – România

5. Ion Caramitru – actor şi regizor – România

6. Dina Cuvata – scriitor, editor, apriducător şi publicistu R.Machidunia

7. Iancu Perifan – publicistu şi editor Frânţia

8. Aureliu Ciufecu – prof.univ dr. tu filologie, prezidentul a Congreslui Macedo-Român – SUA


9. Vanghea Mihanj Steryiu – scriitoari, pictătoari, prezidenta a Suţatăl’ei a Scriitorlor şi Artiştilor Armân’i dit R. Machidunia


10. Yioryi Platari – scriitor şi artistu plastic armân - Gârţia

11. Yioryi Hagi – fotbaler arman –România

12. Kira Iorgoveanu Mantsu – scriitoari şi publicista –Ghirmânia

13. Cola Fudulea – scriitor –România

14. Prof. Tiberiu Cunia – editor SUA

15. Dumitru Pasima – sculptor –România

16. Gigi Becali – sponsor – România

17. Tanasi Yioryitsa – cantător R.Machidunia

18. Nicolae Dusu – sponsor – România
DIPLOMI DI EXCELENŢĂ POST MORTEM - anlu- 2011


1. Acad. Matilda Caragiu Marioţeanu – România

2. Prof. Vasile Barba –editor şi publicist – Ghirmânia

3. Dr. Irina Nicolau – antropolog şi scriitoari – România

4. Surorile Ghica şi Flora Vanghele – cantătoari - Romania

5. Justin Tambozi – scriitor şi publicistu - România

6. George Marcu – muzicolog şi cantător - România

7. Gheorghe Celea – cantător - România

8. Cristina Gioga – tsi fu prezidenta a Sutatal’ei a tinirlor arman’i R.Machidunia
PREMII DI TINIE şi Diplomi di Tinie – anlu 2011


1. Spiru Fuchi – poet – Albania
2. Gica Godi – cantautor – SUA
3. George Vrana – poet – România
4. Dr.Thede Kahl – Director Inst. di Studii sud-estu europeani - Viena
5. Tanase Bujdoveanu – istoric - România
6. Vanghiu Dzega – poet – Italia
7. Dini Trandu –cantautor- SUA
8. Mihali Prefti – cantautor,poet – Canada
9. Niculaki Caracota – publicistu –Frânţia
10. Maria Bereny – cercetător – Ungaria
11. Redactia Radio Skopia R.Machidunia
12. Redactia TVRM – R.Machidunia
13. Sirma Guci – cantautor,poet – Gârţia
14. Dr.Mariana Bara – lingvist ,Institutlu European – România
15. Florentina Costea & Via Balcanica – cantători - Romania
16. Nico Kiurci – scriitor şi jurnalistu – Vâryâria
17. Pareia “Grâmustean’il’i”- cântători – R.Machidunia
18. Yioryi Maneka – cântător – Gârţia
19. Dimitri Parasco – clarinetistu – Gârţia
20. Elena Gheorghe – cântătoari - România
21. Maria Bara – ma ninti jurnalistâ la Redactia Armâneascâ , RRI – Austria
22. Mariana Caragicu Coandă – ma ninti coordonator la Redacţia Armânească , RRI – SUA
23. Irina Paris – ma ninti coordonator la Redacţia Armânească , RRI – România
24. Mariana Budeş – jurnalista la Emisiunea Armâneascâ di la Radio Constanţa – România
25. Grigore Alexandru Dima- ma ninti coordonator la Redacţia Armâneascâ , RRI – România
26. Eugen Cojocariu- – secretar general RRI, România
27. Lefter Naum – sponsor - România
28. Valentin Barba - sponsor – România
29. Iota Trantu - sponsor - România
30. Mihai Barba - sponsor - România
31. Marius Tita - jurnalistu – România
32. Gicu Coada – cântător - România
33. Elena Bicu – cântătoari – România
34. Chirata Meghea – Prezidenta a Sutatal’ei a mul’ierlor armâni
35. Cristian Ionescu - cântător - România
36. Nelu Ianca – cântător - România
37. Mirela Goga & Pareia “Iholu” - cântătoari - România
38. Ianula Gheorghe & Pilisterlu - cântătoari - România
39. Gheorghe Şutaru – jurnalistu - România
40. Teyea Dzurdzu – sponsor – România
41. Alexandru Gica – scriitor - România
42. Dr. Aurel Papari – Prezidentul a Fundaţiil’ei Cultural Stiintifică Andrei Şaguna - România
43. Pero Tsatsa – cântător – R.Machidunia
44. Vanghiu Nicolae – ascultător fidel R. Machidunia
45. Lila Cona – prezidenta a Suţatăl’ei “Lun’ina” –Sârbie
46. Zoe Gica - cântătoari – România
47. Stelu Enache - cântător - România
48. Radio Makedon-armân ZZZ- Sydnei – Australia
49. Nicholas Trifon – cercetător – FrânţieDiplomi di tin’ie-anlu 2011:


Prof.univ. dr. Iancu Cardula – cercetător istoria armân’ilor

Steliana Bajdechi - ma ninti jurnalistă la emisiunea armâneascâ Radio Constanţa - România

Naca Traiana – ma ninti membru Redacţia Armâneascâ RRI

Victoria Cheacu - ma ninti membru Redacţia Armâneaascâ RRI

Carapit Vasile – ascultător fidel
 


www.rri.ro
Publicat: 2015-02-06 11:09:00
Vizualizari: 633
TiparesteTipareste