Radu GirVruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ adzâ îndauâ zboarâ ti Radu Gir, unlu dit nai ma mărl'i poeţ român'i şi sigura nai ma marli poet a hâpsân'ilor dit întunicata etâ comunistâ dit Românii, aşi cum anyrâpsea poetlu Ionel Zeană. 


www.rri.ro
Publicat: 2015-08-25 12:54:00
Vizualizari: 287
TiparesteTipareste