Privreda Rumunije u 2015. godini (22.12.2015)

    privreda rumunije u 2015. godini (22.12.2015) Danas i u narednim rubrikama biznis kluba predstavićemo hronološki glavne privredne dogadjaje 2015. godine u Rumuniji.

Danas i u narednim rubrikama biznis kluba predstavićemo hronološki glavne privredne dogadjaje 2015. godine u Rumuniji.

U prva tri tromesečja tekuće godine Rumunije je zabeležila rast od 3,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Najveci privredni rast u Evropskoj uniji koji nagovestava nastavljanje ovog trenda i u u četvrtom tromesečju. Prema prognozi Evropske komisije privreda Rumunije zabeležiće rast od 3,5% ove godine, dok MMF procenjuje rast zemlje na 3,4%. Medjutim, investicije su smanjene u toku godine tako da je u prvih 10 meseci postignut budžetski suficit od 1,28% bruto nacionalnog proizvoda- javlja Nacionalni statistički institut. Recimo i to da je Narodna banka Rumunije u novembru smanjila prognoziranu inflaciju sa -0,3% na -0,7% u ovoj godini.

 

.Od 1. januara javne penzije povečane su za 5%, a minimalna plata u privredi sa 200 na 220 evra. Takodje od 1. januara dodatak za hendikepirane osobe povečan je za 16%. Od 2015. godine akcize su obračunate u nacionalnoj moneti po kursu od 4,73 leja za jedan evro. Za all inclusive turističke usluge pdv je smanjen na 9%, a porez na specijalne objekte sa 1,5% na 1%. U energetskoj oblasti od 1. januara stupila je na snagu liberalizacija tržišta prirodnog gasa za mala i srednja preduzeća, a prosečna cena električne energije povećana za 0,26%. Sa druge strane od 1. januara osiguravajući zavodi u Rumuniji počeli su pripreme za primenu medjunarodnih standarda fiskalnog prijavljivanja. I Autoritet za finansijski nadzor je od 1. januara smanjio pojedine kvote, tarife i poreze na tržištu kapitala i penzijskih fondova, uključujući i bruto doprinose privatnih fondova, kao i kvote koje se primenjuju kupovno-prodajnim javnim ponudama. Institicija je procenila godišnji finansijski efekat ovih izmena na oko 2,25 miliona evra.

 

Od 8. januara Upravni odbor Narodne banke Rumunije doneo je odluku o smanjenju referentne kamatne stope sa 2,75 na 2,5%. Odluka je doneta sa ciljem da se osigura stabilnost cena na srednji rok, istovremeno sa oživljavanjem kreditiranja koje može da doprinese uravnoteženo i trajno ekonomskom rastu. U 2015. godini referentna kamatna stopa je postepeno smanjena do visine od 1,75%.

 

29. januara američka firma Kimbal elektroniks, proizvodjač elektronskih komponenata za auto i medicinsku industriju saopštila je da će u Temišvaru otvoriti drugu fabriku u Evropi. ''Raduje nas realizacija ove investicije u Rumuniji. Nova fabrika dopuniće našu aktivnost iz Poljske i klijentima ponuditi dodatna rešenja- izjavio je Janus Kaspržik, podpredsednik američke kompanije. Fabrika će se graditi u blizini temišvarskog aerodroma, na površini od 6000 kvadratnih metara i raspolagaće sa više proizvodnih linija

 

3.februara italijanska kompanija Prismijan nagovestila je realizaciju investicije od oko 30 miliona evra u fabriku kablova za prevoz energije i širenje kapaciteta jedne proizvodne jedinice optičkih kablova u rumunskom gradu Slatina, na jugu zemlje. Prismian će povečati i proizvodni kapacitet fabrike optičkih kablova Fabrike u Slatini otvorene pre dve godine  u koju je uloženo 20 miliona evra.

 

4.februara Upravni odbor Narodne banke Rumunije doneo je odluku da se referentna kamatna stopa smanji sa 2,5% na 2,25%. Centralna banka Rumunije nije smanjila visinu minimalnih obaveznih rezervi kreditnih institucija u lejima i devizama ( 10% odnosno 14%)

 

Krajem februara objavljena je konačna verzija Master plana saobraćaja Rumunije koja predvidja izgradnju 1300 kilometara autoputeva do 2030. godine. Pored autoputeva predvidja se gradnja 1880 kilometara ekspresnih puteva, 2850 kilometara transregionalnih, 290 km transeuro puteva i 67 zaobilaznica. Investicije u kopneni saobraćaj procenjuju se na 26,5 miliardi evra, od kojih 14 miliardi za gradnju autoputeva.

 

U februaru je Berza hartija od vrednosti u Bukureštu lansirala platformu tranzakcioniranja Aero za mala i srednja preduzeća i novoosnovanih kompanija. Minimalni uslovi za listiranje predvidjaju najmanje 30 akcionara u firmi i anticipiranu kapitalizaciju od najmane 250 000 evra.Tržište AeRo osnovano je iz potrebe da se preduzetnicima ponudi alternativa za finansiranje razvoja.

Sledeće nedelje nastavićemo pregled najvažnijih ekonomskih dogadjaja godine u Rumuniji. Postovani slusaoci danas i u narednim rubrikama biznis kluba predstavicemo hronoloski glavne privredne dogadjaje 2015. godine

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2015-12-22 09:50:00
Vizualizari: 143
TiparesteTipareste