Modificări ale procedurilor de adopţie

modificări ale procedurilor de adopţie Senatorii români au adoptat un proiect legislativ care vizează simplificarea şi debirocratizarea procedurilor în cazul adopţiei.

Senatul de la Bucureşti a adoptat, miercuri, un proiect legislativ care revizuieşte cadrul normativ în materia adopţiei, prin introducerea unor prevederi care să asigure celeritatea în dobândirea şi menţinerea statutului de copil adoptabil, flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor şi debirocratizarea unor proceduri. În primul rând, proiectul elimină din procedură identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia. Practica adopţiilor a arătat că vechea procedură făcea să treneze procesul prin care un copil orfan îşi putea găsi o familie de adopţie. 


Pe de altă parte, proiectul asigură flexibilizarea procedurii de adopţie pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi a grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi. Modificările aduse vizează și flexibilizarea derulării procedurii de adopţie internaţională. Proiectul introduce, totodată, noi stimulente financiare în vederea susţinerii familiilor care doresc să adopte un copil cu vârstă mai mare, cu dizabilităţi sau un grup de fraţi, precum şi pentru achitarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură. Sunt acordate sume şi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului sau familiei care adoptă. 


Potrivit unui amendament adus proiectului, managerul de caz stabileşte ca finalitate planul individualizat de protecţie în cazul în care părinţii fireşti cu vârsta de peste 18 ani îşi exprimă consimţământul la adopţie în cel puţin 60 de zile după părăsirea copilului. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 45 de zile de la exprimarea consimţământului la adopţie de către părinţii fireşti. Direcţia socială are obligaţia să facă demersurile necesare identificării şi contactării părinţilor fireşti, să-i informeze periodic asupra locului în care se află efectiv copilul, asupra modalităţilor concrete în care pot menţine relaţii personale cu acesta, precum şi asupra demersurilor pe care ei trebuie să le facă pentru reintegrarea copilului în familie.www.rri.ro
Publicat: 2018-11-29 12:22:00
Vizualizari: 465
TiparesteTipareste