Projakat ,,Otkrijte Rumuniju''

 projakat ,,otkrijte rumuniju'' Rumunija raspolaže bogatim i vrednim prirodnim nasledjem.

Rumunija raspolaže bogatim i vrednim prirodnim nasledjem. Ima najraznovrsnije biogeografske uslove medju zemljama Evropske unije, uslovi koji kozervišu  jedinstvene ekosisteme i retke vrste. Rumunija ima 30 prirodnih i nacionalnih parkova, dva geoparka, nekoliko stotina rezervata i prirodnih spomenika, 19  Ramsar zona, Rezervat biosfere Delte Dunava, kao i druge  prirodne zaštićene površine od  evropskog značaja  obuhvaćene  mrežom Natura 2000. Koalicija Natura 2000 lansirala je krajem prošle godine projekat,, Otkrijte Rumuniju'' koji, čuvajući prirodu u zastićenim zonama,  predlaže novu viziju  održivog razvoja naše zemlje. Ekolozi  predlažu efikasnije upravljanje zaštićenim zonama, koje bi doprinele  konzervaciji biodiverziteta i trajnog razvoja  naselja. Liviju Čojneag, izvršni direktor Fondacije koalicija Natura 2000 ističe:,, Nažalost  iako naša zemlja ima  samo 25% nacionalne teritorije   pod zaštitom,  ovaj statut   najčešće postoji samo  na papiru.   Menadžment je neefikasan i on se mora poboljšati ako zaista želimo da imamo  prirodni okvir, ako zaista zelimo da  imamo prirodu onako kako je sada i posle 30 godina.   Iz ovog razloga Koalicija Natira 2000 je lansirala  verziju  stručnjaka naše organizacije. Preko 20 nevladinih organizacija  koje se bave konzervacijom biodiverziteta, kao i druge koje nisu u Koaliciji  radile su  skoro dve godine na  realizaiji ovog dokumenta- strategiju  koja pokazuje  kako treba da  vidimo prirodu posle 15-20 godina. Ovo je dugotrajni  san  koji dokazuje da  želimo da imamo  veći broj  zaštićenih prirodnih površina. Trebalo bi da se  zone  pod zaštitom  povećaju sa 23%  na  skoro 30%. Pored toga  želimo pre svega da se ovim zonama efikasno upravlja i da njihov glavni cilj bude  zaštita biodiverziteta. Odnosno stepen konzervacije, stepen neintervencije kao bi priroda mogla da  zahvati 75% površine svakog paraka. Ovo predpostavlja  da ovde treba da  dozvolimo samo turističke i naučne  aktivnosti.''

 

Nevladine organizacije i aktivisti ostro kritikuju  eliminisanje  kustosa  zaštićenih zona iz Zakona o zaštiti sredine, tako da će  upravljanje zonama biti u nadležnosti  Nacionalne agencije za zašticene prirodne površine.  Kustozi su uspeli  u više navrata  da spreče kontroverzne projekte u ovim zonama (gradnju hotela, puteva, seče šuma  i rudarske eksploatacije) jer je za ovakve aktivnosti bila potrebna njihova dozvola. Drugi veliki problem zaštičenih zona je nedovoljno finansiranje za upravljanje ovim  zonama i zaštitu  prirode. Liviju Čojneag je dodao: ''Potrebna nam je unitarna uprava. Potrebno je da rumunska država koordiniše   unitarno upravljanje ovim prirodnim zonama. Želimo takodje da se otvori  finansijska linija za zaštićene zone jer sada samo parkovi pod upravom  Nacionalne sumske  agencije ROMSILVA  od eksploatacije  drvne mase  zaradjuju  oko 3 miliona evra godišnje. Sve ostale zaštičene zone, posebno  Narura 2000,  nemaju nikako finansiranje. Ovim zonama upravljali su do prošle jeseni razni entiteti, polazeći od agencija za zaštitu čovekove sredine pa sve do županijskih i lokalnih odbora, univerziteta, nevladinih organizacija. Praktično od prošle jeseni prisustvujemo centralizaciji upravljanja. Nacionalna agencija za zaštičene zone, osnovana pre dve godine, preuzela je mrežu Natura 2000, nacionalne parkove od Romsilve, osim Delte Dunava. Šokirani smo menadžmentom prirodnih zaštičenih zona. Ako su se do nedavno nevladine organizacije i gradjansko drustvo aktivno uključile u privlačenje fondova za istraživanje, praćenje, identifikaciju vrsta, konzervaciju, patroliranje i turističke aktivnosti koje su donosile novac lokalnim zajednicama, ove su jednostavno eliminisane. Možemo slobodno reči da u ovom trenutku za prirodne zaštičene zone, osim nacionalnih parkova Romsilve, niko ne brine, nemaju čuvare ni upravu.''

 

Stručnjaci koji su lansirali Projekat,, Otkrijte Rumuniju'' postavili su 10 osnovnih uslova za menadžment mreže zaštičenih zona i konzervaciju rumunske prirode. Erika Stanču direktorka Fondacije ProPark za zaštičene zone iz Koalicije Natura 2000 ističe:,, Pre svega želim da spomenem princip prioriteta, drugim rečima da glavni ciljevi zaštičenih zona treba da imaju prvenstvo nad ostalim ciljevima. Ovo predvidja zakon, tako bi trebalo i da se desi, jer u zonama u kojima imamo zaštičene površine prioriteti treba da budu očuvanje prirode i trajni razvoj, jer na ovaj način zaštičene zone mogu postati modeli našeg društva. Ovi modeli razvoja donose i društveni razvoj. Drugi veoma važan princip je transparentnost. Sistem odlučivanja u sklopu menadžmenta zaštičenih zona u Rumuniji treba da bude transparentan i omogući aktivno učešće svih zainteresovanih činilaca. Drugi važan princip je participativni menadžment. Ovom važnom principu za participativni sistem zaštičenih zona preti opasnost od povlačenja kustosa koji su 18 godina vodili brigu o ovim zonama. Princip participativnog menadžmenta za nas znači da svi zainteresovani akteri sa resursima mogu da učestvuju u menadžmentu zaštićenih zona.''

 

Autori projekta,, Otkrijte Rumuniju'' nadaju se da će odgovorne vlasti preuzeti ovaj dokument kako bi se omogučilo pronalaženje adekvatnih rešenja za očuvanje jedinstvenog prirodnog nasledjau Evropi.


 


 


 

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-01-25 01:00:00
Vizualizari: 934
TiparesteTipareste