Fonduri REGIO pentru o creșă din județul Mureș

fonduri regio pentru o creșă din județul mureș Veste bună pentru mai mult de 60 de copii din comuna Pănet, ca urmare a semnării proiectului gestionat la nivel regional de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru...

Veste bună pentru mai mult de 60 de copii din comuna Pănet, ca urmare a semnării proiectului gestionat la nivel regional de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru  contractul privind "Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș".


Aceasta beneficiază de posibilitatea de a-și moderniza și extinde infrastructura de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări, cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Cererea de finanțare se bazează pe prevederile Obiectivului specific 10.1, cuprins în această axă de finanțare, respectiv "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar și preșcolar". 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la sistemul de educație, iar obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate, prin dezvoltarea infrastructurii grădiniței. Atingerea acestor obiective se va realiza prin construirea de clădiri adecvate, dar și prin reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate procesului educațional, precum și prin dotarea acestora.


Nicolae Mărginean, director Relații publice și comunicare, ADR Centru, ne-a spus: "Prin acest proiect, se va construi o nouă structură, cu regim de înălțime P+E, care va asigura funcționarea creșei cu program prelungit. În cadrul întregului ansamblu, vor fi două săli de clasă pentru grupa mică și două săli de clasă pentru grupa mare, cu o capacitate de peste 60 de copii. Clădirea construită, modernizată și dotată, va avea un cabinet medical, dar și depozite pentru material didactic, săli multifuncționale, grupuri sanitare pentru copii și pentru personal, vestiare și multe alte spații tehnice."


Valoarea totală a acestei cereri de finanțare este de peste 3 870 000 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă aproximativ 2 247 000 de lei, restul fiind cheltuieli eligibile și neeligibile suportate de beneficiar, UAT Comuna Pănet, județul Mureș. Investițiile vor fi gata până la sfârșitul lunii martie 2022.


www.rri.ro
Publicat: 2019-05-10 11:52:00
Vizualizari: 454
TiparesteTipareste