Solicitări ale Comisiei privind neutralitatea climatică

solicitări ale comisiei privind neutralitatea climatică În conformitate cu noul Regulament privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, intrat în vigoare în decembrie 2018, fiecare stat membru al UE trebuie să stabilească un plan național privind energia și clima pentru o perioadă de 10 ani

În conformitate cu noul Regulament privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, intrat în vigoare în decembrie 2018, fiecare stat membru al UE trebuie să stabilească un plan național privind energia și clima pentru o perioadă de 10 ani, mai exact pentru perioada 2021-2030. Recent, Comisia a evaluat proiectele pentru astfel de planuri ale statelor membre şi a făcut recomandări. 


În evaluarea sa, Comisia indică mai multe domenii în care se pot aduce îmbunătățiri, în special în ceea ce privește politicile orientate și individualizate menite să garanteze atingerea țintelor pentru 2030 și realizarea unei tranziții echitabile din punct de vedere social și eficientă din punctul de vedere al costurilor la o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Demersurile au loc în contextul în care Uniunea Europeană este prima mare economie care a instituit un cadru cu caracter juridic obligatoriu pentru a-și îndeplini promisiunile asumate în temeiul Acordului de la Paris. Iar acum este prima dată când statele membre au elaborat proiecte de planuri naționale integrate privind energia și clima. 


Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete: "Este prima abordare bazată pe colaborare pe care o avem, iar recomandările pe care Comisia le-a publicat reprezintă un sprijin pentru statele membre în finalizarea planurilor naţionale de înaltă calitate, capabile să atingă obiectivele privind schimbare climatică şi să permită trecerea la o energie mai curată. Prima concluzie pe care aş formula-o este aceea că vorbim de succes pe mai multe planuri - toate statele membre au pregătit planuri naţionale - acesta nu era un lucru sigur, dar toate statele membre au reuşit să pună în aplicare această prevedere a legislaţiei - apoi, planurile acestea naţionale acoperă nu doar politica de energie şi climă, ci şi părţi mari din politica economică şi alte domenii, prin urmare planurile acestea sunt deplin integrate."


În condiţiile în care în forma lor actuală planurile sunt încă insuficient de ambițioase, atât din punctul de vedere al energiei din surse regenerabile, cât și din punctul de vedere al eficienței energetice, pentru îndeplinirea obiectivelor generale ale UE în domeniul climei și al energiei se apreciază că este necesară o ridicare colectivă a nivelului de ambiție. Aceasta pentru că UE este hotărâtă să își îndeplinească angajamentele de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și să le ofere cetățenilor ei energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. www.rri.ro
Publicat: 2019-06-26 11:46:00
Vizualizari: 787
TiparesteTipareste