Liberalii au ună nauă cumănduseari

liberalii au ună nauă cumănduseari Premierlu român Florin Cîţu agiumsi prezidentulu a PNL, ama situaţia-a cabinetlui a lui armâni ndilicată.

Premierlu Florin Cîţu easti, di sâmbătă, prezidentulu a PNL, numirlu ună tru suţata guvernamentală di Bucureşti. Azvimtulu a lui easti aţelu di ma ninti lideru şi şefu di guvernu Ludovic Orban. Aţelli doi nu s-afiriă ici tru kirolu a alumtăllei ti supremaţie, iara comentatorlli suntu simfuñi că aestă competiţie asparsi multu, di itia că adusi multu arău ti vidzuta-a partidlui şi maxus ambudyiusinda practic actul guvernamentalu. Aesta, tru ora anda România s’ampuliseaşti, diznău, cu ixikea-a locurlor la terapie intensivă tră pacienţălli cu turlii greali di Covidu şi cu creaştirea dramatică a păhadzloru la energie. Năulu prezidentu liberal, Florin Cîţu, veadi tru alidzearea a lui momentul inaugural a unlui curentu cari va u alăxească văsilia. 

 

Florin Cîţu: "Vă tăxescu că va s’escu prezidentulu a tutulor liberalilor, cari ţi s’hibă atelu ti ălu votatu. Himu un partid adunatu stogu şi va s’ufilisimu tuti resursili contra adversarului a nostru politic, PSD. Să ştiţ că aesta nu fu maş ună campanie, fu ună minari, cari ahurheaşti cu Partidlu Naţional Liberal, şi ună minari cari va u alăxească România tră ma ghini". 

 

Cara tră 60% ditu participanţii la congreslu PNL Florin Cîţu easti ceareia, tră fostul prinţipalu parteneru la guvernare, USR PLUS, el easti problema. Formaţiunea işi ditu coaliţia di dreapta după revocarea pi napandica ditu ipotisi a ministrului useristu ali Justiţie, Stelian Ion, şi spuni că va s’toarnă tru guvernu maş cara Florin Cîţu va s’tragă mănă di la căpia-a executivului. Cabinetlu, agiumtu minoritar după fudzearea USR PLUS, easti tu piriclliu s’cadă cara moţiunea di cenzură dipusă di aestă formaţiune deadunu cu AUR, opoziţia ultranaţionalistă, easti validată di Curtea Constituţională şi votată nica şi di opoziţia social-dimocrată. Easti ispetea tră cari năulu prezidentu PNL dimăndă păzărăpseri cu tuti formaţiunile politice tră s’află ună majoritate parlamentară cari să’lli ndrupască guvernul. Declarativ, PSD mindueaşti ti surparea al Cîţu. Social-democraţllii spun că dzălili a actualui guvernu suntu misurati şi că, tru situaţia tru cari moţiunea USR PLUS - AUR nu treaţi examenul la CCR, au ndreaptă a loru işiş moţiune di cenzură. 

 

Prezidentulu PSD, Marcel Ciolacu: "Categoric după apofasea a CCR-ului, cara nu va aibă conflict (nota redacţiei: di turlie instituţională), ună ş-ună PSD va s’voteadză aţea moţiune di cenzură. Ma s’aibă conflict, Partidul Social Dimocrat va s’dipună ntrăoară moţiunea di cenzură şi îlli căliseaşti tuţ alanţă s’u voteadză." Cu tuti aestea, preţedentul a unui guvernu minoritar PNL - UDMR există nica ditu 2007, cându cabinetlu cumăndusitu di liberalu Călin Popescu Tăriceanu ascăpă nivătămatu până la alidzerli ditu 2008, cu andrupămintulu informal a PSD. Păhălu, fu ama, cabaia mari şi idyea poato s’hibă şi tora: trădzeareamănă di la tuti proiectili majori di reformă şi adoptarea a niscăntoru misuri populiste, nesustenabile financiaru. Tru condiţiile tru cari finanţistul di profesie Florin Cîţu tăxi, multi ori arada şi susto, că va u dănăsească hărgiuearea iresponsabilă a părălui public şi va u kiskinipsească administraţia. 

 

Autoru: Stefan Stoica

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-09-27 12:56:00
Vizualizari: 54
TiparesteTipareste