Hâbări dit bana românească şi internaţională

hâbări dit bana românească şi internaţională Preşedintile român, Klaus Iohannis, salutăă, ază, anunţul faptu ninte di omologulu amirican, Joe Biden, mutrinda creaştirea a prezenţălei militară amiricană în România, pi flancul di estu al NATO, maca situaţia di se

BUCURESTI - Preşedintile român, Klaus Iohannis,  salutăă, ază, anunţul faptu ninte di omologulu amirican, Joe Biden, mutrinda creaştirea a prezenţălei militară amiricană în România, pi flancul di estu al NATO, maca situaţia di securitate si deterioreadză/aspardze. Parteneriatulu strateghic România-SUA şi solidaritatea NATO sunt foarte puterniţe -  scrise, pi Twitter, Klaus Iohannis. El  declarăă, totunăoară, că parteneriatulu strateghic România-Franța va hibă consolidat în reghiunea a Marilei Neagră, după anunțul şi a omologului Emmanuel Macron că Franţa easte dispusă/arişită să pitreacă trupe pi teritoriulu a Româniilei în cadrulu a misiun’ilor a Alianţălei. Anunțurile v’in într-un momentu di tensiune în estul a Europălei, iu Rusia  masăă/aduse piste 100.000 di soldață la granița cu Ucraina. Kremlinulu câftăă a statilor membre NATO să își retragă trupile din țările membre aflate în estu, țări printră care si nuumiără și România. Ministrulu roman di externe, Bogdan Aurescu,  declarăă că prezenţa consolidată a NATO pi Flancul estic va hibă ghine să si facă/producă cât mai curundu, şi spuse şi că anunţurile a preşedinţălor SUA şi Franţălei au şi un rol importantu di descurajare în contextul actual di securitate.

Bucuresti - România agiumse/atinse, ază, un recordu absolut di cazuri di COVID-19 di la arhiusita a pandemiilei - 19.105 di lăndzidzâri tru 24 di ore, di piste 78.000 di teste fapte/efectuate. Autoritaţâle  spusiră/anuntară si 43 di decese, di care 4 anterioare. Recordul într-ună singură dzuuă fu, până tora/amu, pi 19 octombrie 2021, când fură raportate/spuse 18.863 di cazuri. Tot atumţea fură raportate 561 di decese. Ministrulu a Sănătatilei, Alexandru Rafila, spune că mortalitatea generată di COVID easte în prezentu di până la dzaţe ori mai m’ică dicât în octombrie, când si înreghistraa un numir similar di cazuri. El adapse că tru şcurtu chiro va hibă disponibil şi tratamentul antiviral inovativ.  Pi di altă parte, piste 8 milioane di român’i au loată barim ună doză di vaccin, rata di vaccinare a populaţil’ei eligibilă di piste 12 an’ easte di 47,5% - spuse, ază,  preşedintile a Comitetului Naţional di Coordonare a Activităţâlor mutrinda Vaccinarea anti-COVID, Valeriu Gheorghiţă. Uidisit a luştui, ţea mai marea rată de injectare - 56% - si înreghistreadză la grupa di vârstă 50-59 di an’i. Arhiusinda cu 26 ianuarii, copiil’i cu vârste întră 5 și 11 ani va poată să l’ia vaccinulu contra COVID-19 si in Romania.

CANBERRA – Giucătoarea română di tenis Simona Halep, di fară armânească, si calificăă fără emoţii în runda a treia a turneului Australian Open, primulu di Mare Şlem a anului, după ţe o/u azvimse pi brazilianca Beatriz Haddad Maia cu 6-2, 6-0, ază, la Melbourne. Si romanca Sorana Cîrstea si calificăă în turulu al treilea, trecânda di Kristina Kucova (Slovacia, 96 WTA). Aflată în prezentu pi loculu 38 în ierarhia mondială, Sorana si impuse tru doauă seturi, scor 6-2, 6-4d. Pi di altă parte, Irina Begu (64 WTA) fu azvimtă di belgianca Elise Mertens (26 WTA), în turulu al doilea a competițilei. 

Autor: Camera Ştirilor/ Udălu a Hâbărilor

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2022-01-20 21:58:00
Vizualizari: 133
TiparesteTipareste