Agenda aromână

2018-08-15 21:14:00

Hristu SteriuLigat di semnificaţia şi istorică a Dzuuăl’ei di 27 mai, tru care fu anulu aestu Sărbătoarea a Român’ilor di Pretutţido, să prezentăm îndauă date istoriţe. 27 mai 1600 easte data la care eara consemnată tru un Hrisov a lu Mihai Gionile calitatea a lui pol

Link-uri ti agiutor