Nicolae Bălcescu

2019-06-22 18:30:00

Marius TiţaNicolae Bălcescu s-amintă, București, tru 1819, aoa si 200 di ani, tru dzuua di 29 di cirişar, Bucureşti. Purtă numa di familie a dadă-sai, Zinca, originară dit localitatea vâlceană Bălcești. Feati studii la Sâmtul Sava, iu lu avu profesor pi...

  • nicolae-balcescu

    Foto: Marius Tiţa

Link-uri ti agiutor