Cucerirea diznou a Constantinopolului

2020-07-18 22:08:00

Marius TiţaŞtirea spune că ună analtă instanţă juridică di-tru Turchie deade ultima sentinţă în procesulu care va facă muzeulu Sâmta Sofia di Istanbul tra să redevină moschee. Nu mata eara moschee di-tru 1935, când fu alăxită în muzeu di reghimulu a preşedintelui K

Link-uri ti agiutor