Eminescu, Mihai Eminescu

2017-06-16 18:31:00

Marius TiţaS-amintă tru nordul ali Moldova, tru una Bucovină aflată di trei cirecuri di secol sum stăpuirea austriacă. Feati studii Cernăuţi, publica primlu poem la 16 di an’i, alaga prit vasilie cu una parei di teatru, publica tru revista românească “Familia"...

  • eminescu-mihai-eminescu

Link-uri ti agiutor