In Memoriam HALCIUL al CARABAS

2020-03-13 06:35:00

Aura PihaIa bagăţ ciombra, lea Lenă easti un căntic ţi ahăntu ăl’i avea hari ali Iţa Carabaş, că di anda l-u avea anviţată di la pareia di Seres daima ăl cânta tu adunări cu ahăntu dor. Un cantic di vreari ţi gionli ti fudzi alargu. Cantarea pri ayali s-astirnuta

  • in-memoriam-halciul-al-carabas

    Mihali cu Ita Carabas

Link-uri ti agiutor