Numta al Figaro

2014-12-12 12:25:00Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu pâduri, unâ dzuuă dzâsi ta s-ansoarâ.Aşi acâţă s-pitreacâ cl’imari la tuţ şi s-l’icâliseascâ tuţ soţ şi soaţâ că vrea s-facâ numtâ...

  • numta-al-figaro

Link-uri ti agiutor