PAPA LAMBRU BALAMACE – CURCEAUA, ARBINUSHIE

2018-03-23 22:51:00

Taşcu LalaAduţeari aminti a Martirlor Armân’i şi Migliniţ dit Balcani, la Băsearica „Ayiu Yioryi Nău” di București iu s-ţănu şi prota liturghiseari ti Preftulu Haralambie Balamace, la 12 di Apriiur 1914.

  • papa-lambru-balamace--curceaua-arbinushie

    Cantarea a preftaloru ti adutaeari aminti curbanea a Iroului Papa Lambru Balamace

Link-uri ti agiutor