Rezistența pritu radio

2022-04-26 19:39:00

Steliu LambruVărnăoară tru istorie nu fu unu regimu politic perfectu. Niţi totalitarismele, cari avură ambiția ta s’aibă sumu control total societățli, cu ahât ma puțăn alti turlii di dictatură și tiranie nu putură s’hibă ermetiţi.

  • rezistenta-pritu-radio

Link-uri ti agiutor