Simona Halep, s’hibă tu bitisită di carieră?

2023-09-13 23:20:00

Ştefan StoicaStsenariulu urghisitu că s’agiumsi la naima arăulu lucru işi tu videală: ali agiucătoari română di tenis Simona Halep, di fară armãneascã, ãlli deadiră 4 ani di curmari huzmetea tu agioclu cu ñica topă tu tenisu, tră dopaju.

  • simona-halep-shiba-tu-bitisita-di-cariera

    Simona Halep (foto: Agerpres)

Link-uri ti agiutor