SOTEU 2023: Interviu cu Șefa-a Reprezentanțăllei di la Comisia Europeană tu România

2023-09-13 21:13:00

Eugen CojocariuSidzumu di zboru dupu cuvenda mutrindalui Catastisea Uniillei cu doamna Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanțăllei di la Comisia Europeană tru România.

  • soteu-2023-interviu-cu-sefa-a-reprezentantallei-di-la-comisia-europeana-tu-romania

    foto: Copyright European Union 2021 - Photographer Claudio Centonze

Link-uri ti agiutor