Agenda armaneasca 2015.07.07

2015-07-16 22:24:00

Hristu Steriuevenimentul ţânut Bucureşti, chiro di dauâ dzâle, 30 cirişar – 1 alonar, conferinţa Media 2020 "Să duţim media tru v’initor", organizată di Radio România deadun cu aţea mai mare uniune a radiodifuzorilor din Asia

Link-uri ti agiutor