Agenda armaneasca 2015.07.28

2015-07-28 22:20:00

Hristu SteriuS-nâ duţim cu unâ avanpremierâ, un anunţu di pi Facebook, şi tru mesulu agustu, cându pi 9 di agustu, va-s hibâ organizatâ unâ adunare a armân’ilor di Pindu, ca unâ altâ Ponikva, s-dzâţim, ama adusâ nheamâ şi câtrâ Stâmârie,

Link-uri ti agiutor