Agenda armaneasca 2015.09.08

2015-09-08 22:02:00

Hristu SteriuOptu agheazmaciune, dzua di naştre a li Stâmârie, easte şi dzuua di naştire s-dzâţim a li Republoica Makedonia, di pi Vardar, ţi are capitala Scopie. Tru chirolu a lu Tito, cându eara unâ di aţeale şase republiţ, a li federaţie iugoslavă,

Link-uri ti agiutor