Agenda armaneasca 2015.10.06

2015-10-09 22:09:00

Hristu SteriuVruţ oaspiţ, puteţ s-nâ ascultaţ pi tilifonea mobilâ tru SUA. Emisiun’ile a noastre pi grailu armânescu (dialectul aromân) suntu disponibile live sau on demand la numirulu di telefon 716.274.2514. Apelul (grearea cu tilifonea) easte taxabil cu pâhălu a un

Link-uri ti agiutor