Agenda armaneasca 2016.03.22

2016-04-28 21:54:00

Hristu SteriuTru nâulu mileniu tru care him, mileniul trei, si duţe ninte unâ acţiune arhiusitâ ninca la puţân chiro di la bitisita a protului polim mondial, Dzuua mondialâ a li poezie. Naua organizaţie, a cure numâ fu bâgatâ priste ma multâ an’i, anume după doilu pol

Link-uri ti agiutor