Agenda aromână

2018-05-08 22:07:00

Hristu Steriuamam trâ dzuua a l’ei di numâ, a sculptorului Geta Caragiu, trâ Sâmtul Gheorgh’e, la Institutlu Cultural Român, di Bucureşti, fu lansat albumulu “Geta Caragiu-Sculptură”. Albumulu fu realizat di plasticiana Elena Dumitrescu, dedicat a reputatâl’ei artistă

  • agenda-aromana

    Afis lansare album "Geta Caragiu - Sculptura"

Link-uri ti agiutor