Albumlu „Geta Caragiu-Sculptură“, lansat la Iinstitutlu Cultural Român

2018-05-04 12:05:00

Taşcu Lala„Lemnul şi cheatra au tru eali noimi ahăndoasi şi mistiryioasi. Minduescu s-li dispol'iu di coaji, cu ngătanu, s-li ndregu pi ună aradă uidisită, tru spaţiu, ndreapti ca pi ziyă; Voi arta a masturlui anonim, a curi âl’i escu borgi“, spunea Geta Caragiu;

  • -albumlu-geta-caragiu-sculptura-lansat-la-iinstitutlu-cultural-roman

    Albumlu „Geta Caragiu-Sculptura“ alancitu la ICR - 23 di apriiur 2018

Link-uri ti agiutor