Amintâtoril’i a concursului “Alba Iulia – câsâbălu a li Unire”

2018-07-20 21:04:00

Alecu Marciuc , Eugen CojocariuVruţ soţ, Radio România Internaţional v-are invitată până la 30 cirişar 2018, data poştâl’ei, să participaţ la un concursu di cultură ghenerală cu titlul “Alba Iulia – câs`bălu a li Unire”. Fu un concursu dedicat a împliniril’ei a 100 di an’i di când teri

Link-uri ti agiutor