Andamusi la Societatea di Cultură Macedo-Română

2018-02-20 11:43:00

Taşcu Lala”Aromânʹilʹi și meglenoromânʹilʹi dit România suntu grupuri dialectali istorice românești, nu minorităț naționali. Dialectili istorice a limbălʹei a noastră comună lipseasti s-hibă sum apanghiul juridic a statlui român”

  • andamusi-la-societatea-di-cultura-macedo-romana

    prof dr. Manuela Nevaci, prof.dr. Nicolae Saramandu, secretar Emil Tarcomnicu, prezidentu Ion Caramitru, dep Constantin Codreanu

Link-uri ti agiutor